Multipage module

Met de Multipage module kan de gebruiker complexe documenten samenstellen uit kleinere subpublicaties. Hierbij valt te denken aan brochures en magazines die zodanig kunnen wisselen dat er geen vaste publicatie gemaakt kan worden. De gebruiker kiest dan uit diverse mogelijkheden voor de pagina’s (voor-, binnen- en achterpagina’s) en stelt zo de gehele publicatie samen. Het aantal pagina’ kan, afhankelijk van de instellingen, vast zijn of per twee of vier pagina’s worden opgehoogd. Er kunnen ook statische pagina’s (advertentisch e.d.) worden toegevoegd.

Er zijn nauwelijks grenzen aan de lengte van het document. Er zijn voorbeelden van magazines van wel 160 pagina’s aanwezig. Met de Multipage module kunnen ook complexe documenten zoals offertes voor financiële producten en diensten worden gemaakt. De onderdelen worden gekozen op basis van de behoeftes van een prospect en het resultaat is een perfect opgemaakt document, volledig afgestemd op de lezer. De combinatie met de Franchise module en de personalisatiemodule zorgt ervoor dat het aanmaken van retail uitingen ook tot de mogelijkheden gaat behoren.

Voorbeelden van publicaties met de Multipage module:

  • Folder
  • Magazine
  • Offertes
  • Nieuwsbrief